Materialen

ENGELS
Orthodidaktiek van het Engels
Auteur Dr.A.J. van Berkel
Uitgeverij Coutinho
Coutinho Orthodidactiek van het Engels

Klankspellingschrift
Auteur Dr.A.J. van Berkel
Coutinho Klankspellingschrift

Opstapboeken Engels: Leenwoorden
Opstapboeken Engels: Basiswoorden 1 en 2
Auteurs: Dr.A.J. van Berkel en Drs. M.C.L.F.Hoeks-Mentjens
Uitgeverij Betelgeuze
Leenwoorden, Basiswoorden 1 en 2

Luisterlezen
Auteur Drs. M.C.L.F. Hoeks-Mentjens
Uitgeverij Betelgeuze
Luisterlezen

Zichtwoorden
Auteur Drs. M.C.L.F. Hoeks-Mentjens
Uitgeverij Betelgeuze
Zichtwoorden

Spellingkaarten Engels
Auteur  Drs. M.C.L.F. Hoeks-Mentjens
Uitgeverij Betelgeuze
Spellingskaarten Engels

Hulp bij Leerproblemen Engels
Auteurs: Dr.A.J. van Berkel en Drs. M.C.L.F. Hoeks-Mentjens
Uitgeverij Betelgeuze
Hulp bij Leerproblemen Engels

FRANS en DUITS
Opstapboeken Frans: deel 1 Leenwoorden
Opstapboeken Frans: 2a en 2b Franse woorden
Auteur Dr. A.J. van Berkel
Uitgeverij Betelgeuze
Deel 1: Leenwoorden Deel: 2a/2b Franse woorden

Opstapboeken Duits: deel 1 Klankspellingen
Opstapboeken Duits: deel 2 Opbouwspellingen
Auteurs Dr.A.J. van Berkel en Dr. C.L.A. Sauer
Uitgeverij Betelgeuze
Deel 1: Klankspellingen Deel 2: Opbouwspellingen

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens