Hulp bij de automatisering

Volgens de theorie zou het mogelijk moeten zijn om een woord dat je ongeveer vijf keer in geschreven vorm bent tegengekomen op te slaan in het lange termijn geheugen. Op basis van dit uitgangspunt heb ik materiaal ontwikkeld om de dyslectische leerling te helpen bij het opbouwen van een geautomatiseerde woordenschat in het Engels. Om er voor te zorgen dat niet ‘at random’ maar wat woorden worden opgeslagen is hierbij gebruik gemaakt van hoogfrequente woorden in het Engels.

Zichtwoordenschat
Het begrip ‘sight words’ komt eigenlijk uit de ‘whole word’ methode. Het betreft zulke hoogfrequente woorden dat kinderen in bijvoorbeeld de VS worden aangemoedigd en geholpen om deze woorden met woordbeeld en al als een soort foto op te slaan in het geheugen. Het zijn woorden die je dagelijks gebruikt, maar die ook het cement vormen van alle teksten die je tegenkomt. Vooral de eerste 300 meest gebruikte woorden van het Engels vormen dat cement en maken van elke willekeurige tekst zo’n 65% uit. Het loont dus de moeite daarin te investeren.

Het oefenmateriaal met de Zichtwoordenhttp://www.uitgeverijbetelgeuze.nl – bestaat uit veelvoorkomende frasen en uitdrukkingen, korte dialogen en kleine tekstjes waarin deze worden gebruikt, in combinatie met oefeningen. Een cd begeleidt het geheel. Het is geschikt voor brugklasleerlingen en ouder.

Luisterlezen
Ook dit materiaal is ontwikkeld met het oog op de automatisering. En ook dit product is gebaseerd op hoogfrequente woorden in het Engels. Het woord zegt het al: hier is sprake van een combinatie van lezen en luisteren. Er wordt gebruikt maakt van het uitgangspunt dat een woord ten minste vijf maal gezien/gelezen moet zijn om het te kunnen opslaan. Om de dyslectische leerling te ondersteunen wordt het lezen gekoppeld aan het luisteren. Terwijl de tekst wordt gelezen loopt de cd mee, waardoor de leerling niet zelf hoeft te verklanken. Om er zeker van te zijn dat de woorden zo’n vijf keer gezien worden zijn er extra luisterlees-rondes ingelast per tekst.

Het materiaal is onderverdeeld in drie delen:
de eerste 500 woorden van het Engels
de eerste 1000 woorden van het Engels
de eerste 2000 woorden van het Engels.

De teksten zelf zijn niet langer dan maximaal 1 pagina, en zijn daardoor gemakkelijk in te passen in een schoolweek. Het materiaal is uitgegeven door uitgeverij Betelgeuze. Zie: http://www.uitgeverijbetelgeuze.nl

Een snelle woordherkenning, waarbij het verklanken en herkennen van letterpatronen als het ware is geautomatiseerd, ontlast het geheugen tijdens het lezen. Je houdt daardoor capaciteit over om aandacht aan de inhoud van de tekst te schenken. Voor dyslectici is dit echter een groot probleem, omdat zij vaak blijven ‘hangen’ in het te langzaam verklanken van wat er geschreven staat. Dat verklanken gaat al moeizamer in de moedertaal, en men kan zich voorstellen dat het in een vreemde taal – en met name Engels – vele malen lastiger zal zijn. Dit maakt dat ze tijdens het lezen domweg te weinig tijd en aandacht hebben om zich in de inhoud van een tekst te kunnen verdiepen.

Hulp bij het automatiseren is daarom geboden, ook en juist bij het Engels!

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens