Dyslexie en vreemde talen

Welkom aan allen die op zoek zijn naar informatie over dyslexie en het leren van vreemde talen en in het bijzonder de Engelse taal. Deze site is speciaal bedoeld voor ouders en leerlingen, remedial teachers, docenten en anderen die meer willen weten over dit thema.

Mag ik me voorstellen?

Ik ben Rinie Hoeks, van huis uit docente Engels en al meer dan 25 jaar houd ik me bezig met het verschijnsel dyslexie en de gevolgen die leerlingen hierbij ondervinden wanneer ze geconfronteerd worden met Engels (en Frans en Duits). Mijn studie moderne Engelse Taalkunde aan de Katholieke universiteit Nijmegen (heden Radboud universiteit) en mijn jarenlange ervaring als docente Engels in het VO vormen een ideale combinatie met mijn kennis op het gebied van dyslexie (opleiding tot remedial teacher in het VO aan het Centrum voor Taalleerproblemen, VU).

Een jarenlange samenwerking met Dr. A.J. van Berkel heeft geleid tot de productie van materialen op het gebied van remediëring voor de vreemde talen en de ontwikkeling van cursussen en workshops voor ouders en professionals. Mevrouw van Berkel was gedurende lange tijd werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Taalleerproblemen aan de VU, Amsterdam en heeft enkele baanbrekende werken op haar naam staan op het gebied van dyslexie en het leren van vreemde talen.

 Op 16 maart 2018 heb ik een TedxTalk gehouden met als titel: “Wy is Inghlis so divikold?” Zie: https://youtu.be/h__zTrjkd60

crkbo_docent

Waarom deze site?

Er zijn meer sites te vinden over het onderwerp dyslexie en ook over vreemde talen. Op deze site worden beide thema’s aan elkaar gekoppeld, waarbij ik probeer antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Welke gevolgen zijn er voor de dyslectische leerlingen, wanneer deze Engelse, Franse of Duitse les krijgen?
  • Waarom blijkt steeds maar weer dat met name Engels het grote struikelblok is?
  • Bij welke aspecten van het Engels is er hulp nodig?
  • Welke materialen zijn er al ontwikkeld op het gebied van dyslexie en vreemde talen?
  • Waar kunnen we terecht voor meer informatie?

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens