slide05
iStock_000004931054_Large
iStock_000000866618_Large
iStock_000000225024_Large
slide1
slide2
slide3
slide00

Cursus dyslexie en Engels

Kleine groepen

Voor allen die op zoek zijn naar degelijke informatie en gerichte handvatten ter ondersteuning van dyslectische leerlingen bij het leren van de Engelse taal, is de inleidende cursus Dyslexie en Engels ontwikkeld. De cursus wordt in kleine groepjes gegeven door Rinie Hoeks, specialist op het gebied van Engels en dyslexie en eigenaar van deze website.

Korte inhoud
In deze eendaagse cursus behandel ik het verschijnsel dyslexie in het licht van de Engelse spelling en het Engels onderwijs aan onze scholen, bespreek interventiemogelijkheden en reeds ontwikkelde materialen en geef ik praktische handvatten voor de ondersteuning en begeleiding van onze kinderen/leerlingen bij het schoolvak Engels.

Voor wie?

De cursus richt zich op ouders, remedial teachers, docenten en andere begeleiders van groep 8 en onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs.

Maximaal 6 deelnemers per cursus!

Waar en wanneer?

Datum:    Donderdag 14 juni (inschrijving sluit op maandag 4 juni)

Tijd:      inloop van 10:00 tot 10:30 uur. Cursusduur van 10:30 – 15:30 uur

Plaats:  Leiden

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 175,= , inclusief lunch, cursusmateriaal, koffie en thee.

Waarom deze cursus?
Ook al is voor veel kinderen met dyslexie in het primair onderwijs een punt bereikt dat ze enigszins uit de voeten kunnen met het Nederlands, zo gauw ze op school (hetzij po, hetzij vo) worden geconfronteerd met Engels als vreemde taal, lijkt het alsof ze weer terug bij af zijn. Dat ligt niet alleen aan hun dyslexie maar ook aan andere factoren. Eén daarvan is de ondoorzichtige spelling van het Engels. Een andere factor is de manier waarop onze Engelse leergangen in elkaar zitten. En ten slotte is ook de gehanteerde didactiek van het Engels niet altijd geheel vrij van blaam.

________________________________________________________________________________________________

Speciaal voor docenten Engels in het VO & MBO

Voor het Bureau MTV Nascholing zal ik in 2018 twee workshops verzorgen. Op 12 maart een inleidende workshop over het thema Dyslexie en Engels. Op 7 juni een verdiepende workshop waarin werken met het klankspellingschrift centraal staat.

Voor meer informatie en inschrijving zie: https://www.mvt-nascholing.nl/agenda/

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier
Sending

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens