Cursus dyslexie en Engels

Kleine groepen

Voor allen die op zoek zijn naar degelijke informatie en gerichte handvatten ter ondersteuning van dyslectische leerlingen bij het leren van de Engelse taal, is de inleidende cursus Dyslexie en Engels ontwikkeld. De cursus wordt in kleine groepjes gegeven door Rinie Hoeks, specialist op het gebied van Engels en dyslexie en eigenaar van deze website.

Korte inhoud
In deze eendaagse cursus behandel ik het verschijnsel dyslexie in het licht van de Engelse spelling en het Engels onderwijs aan onze scholen, bespreek interventiemogelijkheden en reeds ontwikkelde materialen en geef ik praktische handvatten voor de ondersteuning en begeleiding van onze kinderen/leerlingen bij het schoolvak Engels.

Voor wie?
De cursus richt zich op ouders, remedial teachers, docenten en andere begeleiders van groep 8 en onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs.

Maximaal 6 deelnemers per cursus!

Waar en wanneer?

Datum: Wegens Coronavirus wordt er tot nader order géén cursus gegeven!

Tijd:      inloop van 10:00 tot 10:30 uur. Cursusduur van 10:30 – 15:30 uur

Plaats:  Leiden

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 175,= , inclusief lunch, cursusmateriaal, koffie en thee.

Waarom deze cursus?
Ook al is voor veel kinderen met dyslexie in het primair onderwijs een punt bereikt dat ze enigszins uit de voeten kunnen met het Nederlands, zo gauw ze op school (hetzij po, hetzij vo) worden geconfronteerd met Engels als vreemde taal, lijkt het alsof ze weer terug bij af zijn. Dat ligt niet alleen aan hun dyslexie maar ook aan andere factoren. Eén daarvan is de ondoorzichtige spelling van het Engels. Een andere factor is de manier waarop onze Engelse leergangen in elkaar zitten. En ten slotte is ook de gehanteerde didactiek van het Engels niet altijd geheel vrij van blaam.

_____________________________________________________________________________________________


Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier
Sending

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens