April 2016

Eindelijk is deze website weer eens grondig herzien. Inhouden en feiten zijn op hun actualiteit getoetst en aangepast; overbodige of ingehaalde informatie weggehaald en links en materialen op hun relevantie en beschikbaarheid gecontroleerd.

Na een korte inleiding over het verschijnsel dyslexie en vreemde talen beperkt de site zich voornamelijk tot het Engels. Nu Engels een kernvak is geworden kan geen enkele leerling, ook niet de dyslectische, er omheen. Van vmbo-b tot en met vwo zal elke scholier examen moetem doen in het vak Engels. En dat is nu net de taal die wereldwijd gezien het meest ondoorzichtige spellingsysteem heeft. Wat het extra gecompliceerd maakt voor de leerling is het feit dat docenten Engels in hun opleiding niets hebben geleerd over de Engelse orthografie (= spellingsysteem) en de meeste leerboeken geen enkele vorm van spellingonderwijs aanbieden.

Vandaar dat de cursus Dyslexie en Engels (voorheen Help! Mijn kind moet Engels leren) jaren geleden door Mevr. Dr. A.J. Van Berkel en mijzelf is ontwikkeld. Tegelijk met het vernieuwen van de website is door mij (RH) ook kritisch naar de opzet en inhoud van de cursus gekeken. En ook deze is geactualiseerd.

Deze, eendaagse, cursus behandelt het verschijnsel dyslexie in het licht van de Engelse spelling en het Engels onderwijs aan onze scholen en geeft handvatten voor de manier waarop we onze kinderen/leerlingen kunnen ondersteunen bij het schoolvak Engels.

De cursus richt zich vooral op ouders, maar is ook geschikt voor Remedial Teachers, docenten en andere begeleiders van groep 8 en brugklas. Voor meer informatie kijk onder Cursus op deze site.

Rinie Hoeks

Titel linkerkolom

Tekst linkerkolom

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens